Vilkår og betingelser

1. Krav

De gældende vilkår og betingelser i forbindelse med indgåelsen af et abonnement accepteres ved at indtaste faktureringsoplysningerne. For spørgsmål vedrørende nedenstående vilkår og betingelser er du velkommen til at kontakte os på info@pricerunnerbooster.dk.

2. Aftale

Ved at indgå en aftale med PriceRunner BOOSTER om brugen af SAAS software accepterer kunden vilkår og betingelser i denne aftale. PriceRunner BOOSTER giver kunden en ikke-eksklusiv, uoverdragelig og tidsbegrænset ret til at anvende denne software.

3. Oprettelse af abonnement

I forbindelse med oprettelsen af en bruger skal alle oplysninger, indikeret som obligatoriske, udfyldes. Kunden udfylder en formular med firmanavn, CVR-nummer, navn på kontaktperson samt en gyldig e-mail-adresse. Disse oplysninger vil kun være tilgængelige for leverandøren og dermed ikke blive videregivet til anden part. (For yderligere information om datasikkerhed se punkt 10).

Når kunden har opgivet en e-mail-adresse, vil leverandøren være berettiget til at sende beskeder til kunden via denne e-mail-adresse. Endvidere skal ovenstående oplysninger ajourføres, så de til enhver tid er korrekte.

For at kunne bekræfte kundens brugeroplysninger kan leverandøren til enhver tid kræve, at kunden identificerer dig selv. Leverandøren kan helt eller delvist blokere adgangen til PriceRunner BOOSTER, indtil kunden bekræfter identifikationen.

4. Rettigheder

Indgåelsen af abonnementet tildeler rettigheder til PriceRunner BOOSTER og vil ikke blive brugt af eller til databehandling for andre.

5. Varighed og fakturering

Varigheden af abonnementet indledes efter, at ordren er bekræftet og fortsætter herefter hver måned, som aftalt mellem leverandør og kunde. Aftalen er gældende så længe kunden har en konto, som giver adgang til softwaren. Hvis udløbsdatoen ikke er overskredet har kunden fuld adgang og kan se tidligere data.

Abonnementet faktureres på forhånd og den første betalingsperiode løber fra datoen for ordren og en måned frem.

6. Pris og betalingsbetingelser

Alle priserne er angivet i danske kroner og er ekskl. moms. Ændringer i valutakurser medfører, at PriceRunner BOOSTER kan justere priserne, således at PriceRunner BOOSTER stilles uændret.

Alle abonnementer bliver faktureret forud 6 mdr.

Køb af ekstra telefonnumre bliver faktureret forud 12 mdr.

7. Kreditkortbetaling

Kunden har mulighed for at anvende følgende betalingskort: Dankort, Visa, MasterCard, Maestro, JCB og American Express.

8. Ingen refundering eller fortrydelsesret

Ydelsen er ikke omfattet af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret, da leveringen sker digitalt, og ydelsen dermed bliver leveret på tidspunktet for betalingen.

9. Opsigelse

Du kan opsige dit abonnement på PriceRunner BOOSTER ved at sende en mail til contact@pricerunnerbooster.com. Opsigelse skal ske senest dagen før en ny abonnementsperiode påbegyndes.

10. Datasikkerhed

I forbindelse med driften af PriceRunner BOOSTER garanterer leverandøren kunden for en høj datasikkerhed.

Leverandøren har tavshedspligt og er ikke berettiget til at afsløre kundes personoplysninger til tredjepart, medmindre kunden selv accepterer dette.

Leverandøren har foretaget alle nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at kunne beskytte kundens data mod afsløring, misbrug eller på anden måde være i strid med loven om behandling af personoplysninger.

11. Persondata

Ved en opsigelse af abonnementet har kunden, indenfor abonnementsperioden, tilladelse til at eksportere al nødvendig personlig data fra PriceRunner BOOSTER.

Leverandøren har ikke ret til at bevare kundens data efter abonnementets udløb.

12. Driftsstabilitet

Leverandøren bestræber sig på at kunne tilbyde den størst mulige driftsstabilitet, men er ikke ansvarlig for eventuelle afbrydelser, der skyldes faktorer udenfor leverandørens kontrol, herunder strømsvigt, fejl på servere og lignende.

I tilfælde af afbrydelser vil leverandøren sørge for at genoprette normal drift så hurtigt som muligt.

13. Softwareopdateringer

For at kunne tilbyde den bedst mulige service er det nødvendigt at udvide eller udskifte udstyr, samt løbende at udføre softwareopdateringer.

Af denne grund kan det være nødvendigt at blokere adgangen til PriceRunner BOOSTER i en kortere periode. Skulle dette blive nødvendigt, vil kunden blive informeret, før disse opdateringer påbegyndes.

Leverandøren har ret til at foretage ændringer, herunder opdateringer og forbedringer af henholdsvis hjemmesiden og softwaren.

14. Ejendomsrettigheder

Alle immaterielle rettigheder i forbindelse med PriceRunner BOOSTER er kun tildelt leverandøren. Alt individuelt fremstillet software tilhører ligeledes leverandøren, medmindre andet er aftalt særskilt på skrift.

Kunden har ikke ret til at gøre brug af individuelt fremstillet software til kundens egne interne forretningsformål. Endvidere kan kunden hverken helt eller delvist tildele underlicens eller licenstjenester til andre.

Det er kun leverandøren, som er berettiget til at overdrage rettigheder, der følger disse vilkår og betingelser.

15. Forpligtelse

Leverandøren er ansvarlig for driften af alle deres egne ydelser, men holdes ikke ansvarlig for fejl, forsinkelser eller lignende, forudsat at de helt eller delvist skyldes:

  • Kundens overtrædelse af parternes aftale og/eller de gældende vilkår og betingelser.
  • Kundens anvendelse af ydelser på anden måde end aftalt.
  • Computervirus, hacking, trojanske heste, spyware eller lignende.
  • Utilsigtede hændelser hvor kunden bærer risikoen.
  • Tab dækket af en forsikring tegnet af kunden selv, eller som er til gavn for kunden.

Leverandørens samlede forpligtelse, herunder erstatning og straf, er begrænset til kundens direkte tab og kan aldrig overstige 50% af det samlede beløb for ydelserne.

Kunden kan hverken kræve erstatning for indirekte skader eller følgeskader, herunder tab af fortjeneste, tab af data eller tab i forbindelse med opdatering af data.

16. Force Majeure

Hverken kunden eller leverandøren er ansvarlig for eventuelle forsinkelser eller manglende opfyldelse af forpligtelserne, undtagen betaling af gebyr, som er forårsaget af force majeure.

I tilfælde af force majeure skal den berørte part straks underrette den anden part om force majeure situationen.

17. Referencer

Leverandøren forbeholder sig ret til at anvende kunden som reference i forbindelse med markedsføring, salgsmateriale og forespørgsler. I den forbindelse giver kunden leverandøren ret til at anvende kundens firmanavn og logo.

18. Lovgivning

De gældende vilkår og betingelser er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med den danske lovgivning.

Enhver uenighed mellem kunden og leverandøren skal løses i fællesskab med de respektive direktører. Hvis parternes direktører ikke kan løse uenigheden i fællesskab, skal den i stedet indbringes for retten.